Salgsgenstanden er købt som beset. Da sælger er et konkursbo, sker salget uden ansvar for boet og kurator, bortset fra vanhjemmel. Dette gælder alle former for faktiske mangler ved det solgte, såvel synlige som skjulte. Køber er således bekendt med, at ansvarsfraskrivelsen omfatter såvel retten til erstatning, retten til forholdsmæssigt afslag som retten til at ophæve handlen, samt at købesummen i øvrigt er fastsat under hensyntagen hertil. Ejendomsretten til effekten overgår først til køber, når betaling har fundet sted. Effekten sælges uden ansvar for boet, skifteretten eller kurator personligt for faktiske mangler, og køberen har således ingen mangelsbeføjelser vedrørende eventuelle faktiske mangler. Hvis det efterfølgende skulle vise sig, at effekten tilhører tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekten (for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder konkursboet sig ret til at tilbagekøbe det pågældende aktiv til samme pris, som det nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller kurator kan ifalde erstatningsansvar. Konkursboet har ligeledes ret til helt eller delvist at tilbagekøbe den solgte effekt, hvis tredjemand hindrer boet i at foretage levering af det solgte. På udleveringsstedet skal repræsentant for sælger kontaktes. For udlevering skal der fremvises en udleveringsbekræftelse, herefter bliver køber anvist sine købte objekter. Det er strengt forbudt at opholde sig inden i bygningerne uden anvisning fra sælgers repræsentant. auktionssalg.com håndterer salget af dette objekt på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til auktionssalg.com på mail: info@auktionssalg.com . Nødvendige certifikater på varer der kræver dette, er indhentet og bliver udleveret sammen med objektet. NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af købte objekter skal foretages af transportagent/speditør samt der skal medbringes CMR dokument. Kopi skal udleveres til sælger inden objektet forlader lokationen. Ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til auktionssalg.com, mail: info@auktionssalg.com . Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Objekter der ikke bliver afhentet inden for den angivne tidsramme, vil blive fjernet fra lokationen. Såfremt objektet ikke er afhentet indenfor den eller de beskrevet udleverings dage, anses dette for mislighold af aftalen og objekterne vil blive afhændet på anden vis. Hvis aftalen misligholdes, mister køber retten til objektet og køber vil ikke blive refunderet nogen form for betaling/erstatning.